Nye datoer i 2023:

Der er planlagt 2 ture i foråret, uge 19 og 20

Se på turkalender....

...og der fanges torsk. Her er Torsk og Kurt Jensen.

 

Kære Havfisker.
Link til havfiske-stemning fra Risør.

Se video

 

Generalforsamling for året 2022

Holdes i første kvartal 2023

Sted og dato følger senere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


Referat fra sidste generalforsamling:


Læs mere…